Sanskrit "ariernes samfund/fællesskab". Bevægelse grundlagt af Dayananda Sarasvati i 1875 i Bombay. Ønsker hinduisme tilbage til vedaerne og renset for enhver form for billeddyrkelse. Ofring gennem ild, havan, er helt central i bevægelsens tilbedelsesform. Den fungerer aktivt i dag og har med sin missionsvirksomhed blandt hinduer fået mange tilhængere både i Indien og blandt hinduer andre steder i verden.

Dayananda Sarasvati (1824-83) flyttede bevægelsens hovedsæde til Lahore (dengang en del af Punjab) i 1877. Her fik bevægelsen sin endelige form, og dens ti hovedprincipper blev offentliggjort. Sarasvatis overordnede sigte var at genoptage den rene vediske religion, som var det samme som at genoptage Indiens nationalarv. Kriteriet for at blive medlem var, at man havde et indisk tilhørsforhold. Således ville ariernes arvtagere kunne forenes under: "En Gud, en Religion, og en Menneskehed".