Den ene af de to gudegrupper (aser og vaner) i den nordiske mytologi. Det oldnordiske ord áss er sandsynligvis beslægtet med det oldindiske asu "liv", "livskraft". Asernes hjem er Asgård, og de går forrest i kampen mod de dæmoniske jætter.

De vigtigste aser er Odin, Tor, Tyr og Balder. De fremtræder i overvejende grad som hersker- og krigsguder og repræsenterer tilværelsens gode kræfter. I Snorres edda findes en ejendommelig beretning om asernes krig og fredsslutning med vanerne, som i nyere tid er blevet tolket som et udtryk for, at to forskellige religioner først er stødt voldsomt sammen for derefter at indgå i en fredelig sammensmeltning.