Livsstadium. Betegner de fire overordnede stadier, man bør gennemleve som rettroende hindu tilhørende de øverste kaster. Ingen af stadierne kan springes over. Beskrivelsen af stadierne findes i Manus lovbog.

1. Det første stadium er brahmacharya (brahmacharin), student. For at blive en god far, ægtemand og samfundsborger skal man som dreng eller ung mand have religiøs undervisning. Det sker hos en brahmin eller privat, hvor man læser de hellige skrifter. Der er ingen regler for piger.

2. Det næste stadium er grihastha/grihini, husholder/ske. Dette stadium når manden på det tidspunkt, han stifter familie og bliver husholder, og kvinden når hun efter ægteskabsceremonien overgår til og indgår i en anden familierelation.

3. Det tredje stadium er varnaprastha "at vandre ud i skoven". Når en søn kan overtage familieforpligtelserne, trækker manden sig tilbage til et afsides sted evt. ledsaget af sin hustru. Han skal efterlade alle sine ejendele og kun medbringe den hellige offerild og de nødvendige offerredskaber. Målet er selvfordybelse og afklaring.

4. Det fjerde livsstadium er sannyasin, omvandrende asket. Målet i dette livsstadium er at frigøre sig fra det materielle og at opnå sjælelig ro, så man kan opnå en bedre genfødsel eller måske den endelige frigørelse, (moksha). Alle, der har opnået sannyasin-stadiet, er lige for Gud og skal leve af almisser.