Sanskrit "Herre". Betyder også "dæmon" i den senere vediske periode og frem. Her skelnes der imellem devaer som gudeskikkelser og asuraer som dæmonskikkelser, der begge udsprang fra Prajapati, "Herre over skabelsen".

I Rigveda fra omkring 1500-1200 f.v.t. optræder asuraer og devaer næsten synonymt, bl.a. bliver guderne Agni, Varuna og Soma kaldt "de mægtige asuraer", men det synes, som om asuraerne efterhånden mister deres magt og status, antager dæmonkarakter og bliver frygtede skikkelser.