Et mytisk land som beskrives i Platons dialoger "Timaios" og "Kritias". Platons beretninger om landet har gennem århundrederne inspireret forfattere og filosoffer, og i mytologien har landet haft status som et tabt paradis.

Ifølge Platons dialoger lå Atlantis i havet ud for Gibraltar. Landet blev styret af titanen Atlas, men landets gode moral blev fordærvet af rigdom. Da Atlantis forsøgte at erobre sig Hellas, tabte han det til athenerne, og atlanternes hovmod vakte Zeus' vrede. Han lod øen ødelægge og styrtede den i havet ved en række naturkatastrofer, og riget forsvandt fra havets overflade.

Flere religiøse og pseudovidenskabelige tænkere har nægtet at acceptere Atlantis' status som fiktion og har på forskellig vis hævdet dets eksistens, fx den amerikanske healer Edgar Cayce, østrig-tyskeren Rudolph Steiner og det danske medium Johanne Agerskov. Teorierne om Atlantis er mange og spiller bl.a. en rolle inden for megen New Age-tænkning.