I det gamle Ægypten en betegnelse for solen som himmellegeme: solskiven, til forskel fra solguden. Solguden kan dog lejlighedsvis kaldes Aton, og under kong Akhnatons (1353-1335 f. Kr.) religiøse reform bliver Aton eneste gud.