En ægyptisk skabergud. Ifølge den mytologiske tradition fra byen Heliopolis er han ophav til Nigudekredsen, idet han alene avler det første gudepar, Shu og Tefnut, med sig selv. Atum er solgudens urform, og selve navnet betegner urtidens udifferentierede enhed, der i sig rummer alt, hvad der senere bliver til.