Åbenbaring via hørelsen, uden visioner eller syner.

Islam blev åbenbaret for profeten Muhammad ved auditioner og visioner, hvor englen Gabriel overbragte Allahs ord til profeten. De første åbenbaringer modtog Muhammad på denne måde i en hule uden for Mekka, hvor han mediterede, og han blev ved med at modtage nye åbenbaringer indtil sin død ca. tyve år senere. Muhammad reciterede åbenbaringerne for sine tilhængere, som skrev dem ned. Koranen, der fik sin endelige form i midten af 600-tallet, er en samling af disse åbenbaringer, som af muslimer opfattes som Allahs ord.