Verdensaksen eller verdens midte. I mange kulturer udnævnes et bestemt punkt til verdens midtpunkt. Det kan være et bjerg, et træ, en hule, en bygning eller et monument, der permanent anses for verdensmidte. Men det kan også være en pæl eller en anden kultgenstand, der, så længe festen varer, gælder for verdens akse.

Religionshistorikeren Mircea Eliade (1907-86) så verdensaksen i dens forskellige udformninger hos forskellige folk som et fast element i traditionelle kulturers verdensbillede. Han viste, hvordan det hellige bjerg, verdenstræet eller templet hos de forskelligste folk ikke blot var verdensmidte, men også tænktes at forbinde menneskenes verden både med en eller flere himmelske verdener og med underverdenen. Omkring dette centrum foregår kulten, der genskaber verden og vedligeholder forbindelsen med andre verdener, hertil valfarter man, og herfra henter man orakelsvar.