Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Ba'al

Herre. Som egennavn benævnelse for fremtrædende kana'anæisk frugtbarhedsgud, Asjeras mage. I Det Gamle Testamente symbolet frem for noget på det hedenske uvæsen.

Ifølge gamle kana'anæiske tekster kæmper Ba'al i kultdramaet imod Mot (døden) og lider i første omgang nederlag, men genopstår siden ved sin mages hjælp og besejrer Mot. Efter sin opstandelse forenes Ba'al med sin mage ved et helligt bryllup (hierogami), som sikrer frugtbarheden. Der er en tydelig sammenhæng mellem Ba'als død og opstandelse og årstidernes vekslen med vegetationens bortvisnen og spiring. Ba'al afbildes ofte i tyreskikkelse. I Det Gamle Testamente taler navnlig (doms)profeterne mod dyrkelsen af Ba'al, fordi de ser denne kult som udtryk for frafald fra Jahve, der som skabergud anses for at være livets og frugtbarhedens ophav.