Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Baal Shem Tov

Hebraisk "Det Gode Navns Herre". Forkortes Besht. Tilnavn som Israel ben Eliezer (ca. 1700-1760) fik, da han trådte frem som karismatisk leder for chasidismen, den jødiske fromhedsbevægelse.

Besht opnåede en stor tilhængerskare til sit budskab om at dyrke Gud med fromhed og inderlighed snarere end ved de traditionelle religiøse studier. Besht lagde vægt på, at Gud kunne tjenes i det daglige liv, også af jævne mennesker, ikke kun ved religiøse studier og fastlagte bønner. Gudstjenesten kunne bl.a. finde sted ved godgørenhed over for andre mennesker og ved glæde over Gud og hans skabelse, som skulle udtrykkes både i det daglige liv og i bønnen.