Fortællingen om Babelstårnet (1. Mosebog 11,1-9) skal sandsynligvis forklare henholdsvis forekomsten af ruinerne af Marduktemplet i Babylon med dets trappetårn og fremkomsten af mange forskellige sprog blandt menneskene.

Ved fortællingens sammenstilling af de to elementer opstår en beretning, der siger, at da urtidsmenneskene ville trænge ind i Guds himmel ved at bygge en trappe, straffede Gud dem ved at forvirre deres sprog, så værket ikke kunne fuldføres