Religion som udspringer af babismen, opkaldt efter Baha Allah (Allahs stråleglans), (1817-1892). Bahai opstod i Iran, men har fået tilhængere i andre lande, navnlig USA.

Baha Allah anså sig selv for at være den fejl- og syndfri imam, som Bab tidligere havde forudsagt, og i et omfattende forfatterskab udviklede Baha Allah Babs lære, som ved udbredelsen til USA også inddrog elementer fra Christian Science og teosofi.

Bahai er således i dag en synkretistisk religion, hvor humanisme, tolerance og fred fremhæves som centrale dogmer.

Muslimer anser bahaier for at være kættere, fordi bahaierne tillægger et menneske guddommelige egenskaber. Efter den islamiske revolution i Iran i 1979 er mange bahaier blevet tvunget til at flygte fra landet på grund af forfølgelse.

Bahai har hovedsæde i Haifa i Israel, hvor også Baha Allahs mausolæum, som er et vigtigt helligsted, er placeret.