Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Balder

Den lyse, retfærdige og usårlige gud i den nordiske mytologi, søn af Odin. Balder lider på grund af Lokes forræderi uskyldigt døden, og i visse tekster varsles hans tilbagevenden efter Ragnarok.

Det er vanskeligt at fastslå, hvad der oprindeligt var Balders kendetegn og funktion, idet de fremtrædende træk i mytologien om ham både kan afspejle elementer af en frugtbarhedskult (jf. Ba'al) og træk af kristendommens lære om Kristi stedfortrædende lidelse, død og opstandelse. Således skildrer myten hustruen Nannas sorg over ægtefællens død, hvilket peger i retning af frugtbarhedskult. Men samtidig er det klart, at Balders død og genopstandelse ikke skildres som en årligt tilbagevendende begivenhed, men som en engangshændelse, hvilket tyder på kristen prægning.