Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

baraka

Betegnelse for den særlige kraft, som nogle personer, bl.a. visse helgener og sufier, menes at have og være i stand til at udøve.

Udbredelsen varierer, men i store dele af den islamiske verden opsøger flere muslimer disse personer for at få hjælp til at opfylde ønsker eller undgå uønskede begivenheder. Også besøg ved helgengrave er udbredt, idet man derved håber at få del i den afdødes baraka.

Ortodokse muslimer mener, at helgendyrkelse er i modstrid med læren om Allahs enhed og almagt, og anser derfor helgendyrkelse for at være en form for flerguderi (shirk).