Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Barthes, Roland

1915-80. Fransk litteraturforsker og semiotiker. Har i en række essays og bøger beskæftiget sig med sprog og tegn ud fra strukturalismens ideer om tegnsystemer. Hans primære interesse er, hvordan der dannes betydning, når vi bruger sproget.

I bogen "Mytologier" (1969) beskæftiger han sig med myter i det moderne samfund, fx i forbindelse med sport, politik og reklame. Disse kritiserer han for at udnytte mennesker kommercielt ved at bruge myten som en form, hvor myten bliver lig med forfalskning, og han anvender sine analyser som udgangspunkt for en kritik af "forbrugerismen".

Barthes' semiotiske analyser af så væsensforskellige fænomener som legetøj, fribrydning og cykelløb har bidraget væsentligt til semiotikken i 1970'erne. Det samme har hans teorier om selve skriveprocessen som en proces, der frembringer mening.