Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

benediktinerordenen

Det ældste vestlige samfund af mennesker, der stræber efter kristen fuldkommenhed, og som har aflagt klosterløfte. Ordenen blev grundlagt i Italien i år 535 af Benedikt af Nursia.

Benediktinerordenen lægger vægt på at lovprise og tilbede Gud igennem tidebønner og gudstjenesteliturgi, på ydmyghed over for klosterlederen (abbeden eller abbedissen), simpel levevis og kyskhed samt fysisk arbejde. I middelalderen tilhørte 35 af de danske klostre denne orden, som hermed var den orden med flest klostre og tæt knyttet til kongeslægten og dennes helgener. De 20 var nonneklostre. Det er bemærkelsesværdigt, eftersom der var ganske få nonneklostre i alle andre ordener bortset fra i birgittinerordenen. I dag er der i Danmark to benediktinske nonneklostre.