Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Berger, Peter Ludwig

1929-. Østrigsk-amerikansk sociolog som i en række værker har beskæftiget sig med samspillet mellem mennesket og samfundet.

Bergers "humanistiske sociologi" sætter mennesket i centrum, og han argumenterer for, at samfundet påvirker mennesket og dets livsvilkår, men samtidig præger mennesket i høj grad samfundet. Det er dette samspil, som undersøges i bl.a. bogen "Religion, Samfund og Virkelighed" (1974; engelsk: "The Sacred Canopy", 1967).

Sammen med sociologen Thomas Luckmann har han i bogen "Den samfundsskabte virkelighed" (1990; engelsk: "The Social Construction of Reality", 1966) beskæftiget sig med det, han kalder "videnssociologi", som fokuserer på de udvekslinger af information, som foregår mellem menneske og samfund: Hvordan bliver viden til viden? Ifølge Berger og Luckmann sker dette i en stadig vekselvirkning af eksternalisering (udvendiggørelse), internalisering (indvendiggørelse) og objektivisering, hvor individet omdanner subjektive intentioner til objektive fakta. Skrøbeligheden i menneskets sociale orden er den grundlæggende betingelse, som produktionen af mening hele tiden foregår omkring. I dette spiller religionen en afgørende rolle som legitimerende (retfærdiggørende) faktor. Religionen refererer til et højere meningsperspektiv og knytter den sociale "nomos" sammen med et helligt kosmos. Religion er menneskeskabt, men fremstår som noget uden for mennesket og bliver i sidste ende et fremmedgørende element