Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

bhavana

Det buddhistiske begreb for meditation. Overordnet kan man skelne imellem to former for meditation: Den hvis mål det er at skabe indre ro (samatha), og den hvis mål det er at skabe større indsigt (vipassana).

Ofte hænger de to former for meditation sammen i et meditationssystem, selvom man inden for de forskellige skoler diskuterer, hvilken der er den højeste meditationsform, om de er adskilte eller komplementære osv. Kendte meditationsmanualer er Buddhaghosaer inden for theravadabuddhisme og Asangaer inden for mahayanabuddhisme.

Klosterlivet er traditionelt set det eneste sted, hvor man kan udøve dyb meditation. En større fleksibilitet finder man dog i zen og i nye former for indsigtsmeditation i både theravada og mahayana, hvor meditationspraksis tilpasses det aktive liv i verden.