Gengivelse af det græske "biblia", bøger. Navn på den kristne kirkes hellige skriftsamling omfattende 39 skrifter i Det Gamle Testamente og 27 i Det Nye Testamente, som oprindelig er skrevet på henholdsvis hebraisk og græsk.

Bibelens tilblivelseshistorie strækker sig over mere end 1000 år. Dens mange bøger er meget forskellige både genremæssigt og indholdsmæssigt, og de repræsenterer forskellige, undertiden modstridende, tilværelsestolkninger. Frem for alt er der på afgørende punkter store forskelle mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente, mest iøjnefaldende vel nok i gudsopfattelsen og i forlængelse heraf i synet på forholdet mellem Gud og menneske. Jøderne betragter kun den del af Bibelen, som de kristne har givet navnet Det Gamle Testamente, som deres bibel eller helligskrift.

Den kristne kirke, der forstod sig selv som den rette arvtager til jødedommen, mente sig imidlertid berettiget til også at "videreføre" dens bibel, idet den til de jødiske skrifter føjede nogle af sine egne fra apostolsk og efterapostolsk tid.

Den kristne kirke har således uanset forskellene mellem Bibelens to hoveddele altid tolket den som en helhed, og kulturhistorisk beror Bibelens betydning ligeledes på en betragtning af Bibelen som én bog.