Den forhåndsopfattelse hvormed man møder Bibelen.

Igennem hele kristendommens historie har man læst Bibelen ud fra forskellige forhåndsindstillinger eller bibelsyn. Således så Luther ikke på samme måde på Bibelen som Den Romersk-katolske Kirke. Problemet vedr. bibelsyn er dog blevet tilspidset med fremkomsten af den moderne tids historisk-kritiske bibelforskning og bibelkritikken, og man kan i dag hovedsageligt tale om tre forskellige bibelsyn:

1. Det historisk-kritiske bibelsyn betragter Bibelen som en samling oldtidsskrifter, der først og fremmest er egnet kildemateriale til udforskning af israelitisk-jødisk og oldkristen religionshistorie.

2. Det fundamentalistiske bibelsyn går ud fra, at alt, hvad der står i Bibelen, er rigtigt, fordi den betragtes som Guds ufejlbarlige, åbenbarede ord.

3. Det bibel- eller frelseshistoriske bibelsyn vil ikke formene den historiske kritik adgang til Bibelen, men understreger, at historisk begivenhedsskildring og religiøs tydning er tæt sammenvævet i Bibelen. Bibelen betragtes altså ikke som en ufejlbarlig bog, men som et nedslag af menneskers tro og som udtryk for den tydning af verden og tidens gang, som udspringer af denne tro

Prøv Kristeligt Dagblad 4 uger gratis!

Indtast dit telefonnummer herunder og klik 'Næste'. Tilbudet er uforpligtende og dine personlige oplysninger behandles fortroligt.