Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

birgittinerordenen

En kristen klosterorden der er grundlagt af den svenske Birgitta av Vadstena sidst i 1300-tallet. Klostrene er indrettet som skarpt adskilte dobbeltklostre, ledet af abbedissen. Nonneklostret ligger på kirkens nordside, kvindesiden, mens mandsklostret ligger på kirkens sydside, mandssiden.

Ordenen ejede fast ejendom, og medlemmerne levede i et stedbundet fællesskab som herreklostrene, men tolkede tavshedskravet og fattigdomsløftet strengere end benediktiner- og cistercienserordenerne. Desuden blev der lagt stor vægt på det kontemplative. I Danmark var der to birgittinerklostre.