500-tallet e.v.t. Navnet på en indisk munk der regnes for grundlægger af chan-buddhismen (zen). Chan kan oversættes med meditation.

Bodhidharma rejste til Kina omkring 520 e.v.t. og fik bl.a. audiens hos kejseren, der lyttede med stor interesse til hans udlægning af buddhismen. Hovedpointen var, at man kunne opnå oplysning allerede i dette liv. Ikke ved at ophobe god karma, men ved en direkte, ordløs kommunikation mellem en lærer og en elev. Der blev lagt vægt på meditationsøvelser og beherskelse af kroppen frem for intellektuelle processer, som skulle føre til erkendelse