Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

bogens folk

Denne betegnelse benyttes i Koranen om jøder og kristne. Jødiske og kristne profeter anerkendes af muslimer, og disse folks hellige skrifter, Toraen og Bibelen, anses inden for islam for at være guddommelige åbenbaringer, som dog er ufuldkomne eller forvanskede i modsætning til Koranen, der er den endelige og fuldkomne åbenbaring.