Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

Bourdieu, Pierre

1930-. Fransk antropolog og sociolog, professor ved Collège de France.

I sit feltarbejde og i sine samfundsanalyser arbejder Bourdieu med begrebet "habitus", anlæg, der bestemmer de strategier og opfattelser, som de handlende benytter sig af i magtkampen inden for et givet socialt område. Oftest er habitus noget, vi har på rygraden, dvs. vi handler ubevidst ud fra et system af positioner, regler og klassifikationer af mennesker, der forekommer os naturligt. Derfor kan mennesker leve i underkastelse uden at gøre oprør. Bourdieu taler også om "symbolsk kapital", som kan bruges i kampen for at opnå resurser og magt inden for et givet socialt felt eller område, som fx et religiøst system, eller som de mennesker, der besidder en sådan symbolsk kapital - inden for det religiøse system ville bisper være et eksempel herpå - kan søge at tvinge andre til at anerkende for derved at opnå mere magt inden for andre sociale felter.

Et vigtigt kampområde er verdens udseende, verdensopfattelsen. Kan vi indføre vores verdensopfattelse i andres habitus, fx ved hjælp af undervisningens indhold eller metode eller ved hjælp af en bestemt religionsopfattelse, og etablerer eller fastholder vi hermed en bestemt klasses særlige interesser, udøver vi ifølge Bourdieu symbolsk vold. Et hovedværk er "Outline of a Theory of Practice" (1977, rev. udg. af den franske original fra 1970). På dansk kan nævnes "Af praktiske grunde. Omkring teorier om menneskelig handlen" (1997, fransk udg. 1994)