Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

buddha

Sanskrit "Den fuldt Oplyste". Titel inden for buddhisme på en person der har opnået oplysning eller erkendelse af, at livet er lidelse, og at verden er en illusion. En titel som Siddhartha Gautama opnåede, og som buddhismen er opkaldt efter i Vesten.

Titlen blev allerede brugt i Indien, før den historiske Buddha trådte ind på verdensscenen, og blev her brugt om personer, der havde vundet over uvidenhed (avidya) og var nået til indsigt. I buddhisme blev begrebet buddha brugt om en person, der havde opnået fuldstændig indsigt i buddhismens lære om, at livet er lidelsesfuldt, at fænomenerne deri er relative og betingede af hinanden, og derved kunne fravige sig enhver form for begær til livet, selv begæret til at besidde et jeg. Det forventes, at en buddha, før han indgår i nirvana, vil indvie andre i sin indsigt, så de kan nå videre i deres stræben.

I den buddhistiske kosmologiske opfattelse har der været buddhaer i tidligere verdensepoker, og nye vil komme. Ifølge buddhisternes helligbog, Tripitaka (Pali-kanon) vil den næste have navnet Maitreya/Metteyya. Eller, som det kommer til udtryk i mahayanabuddhisme, vil den altophøjede og kosmiske Buddhafigur, Adi-buddha, lade sig manifestere i en Buddha for at forløse menneskeheden.