1509-1564. Reformator, en af hovedskikkelserne bag tilblivelsen af Den Reformerte Kirke og calvinismen. Havde hovedsagelig sit teologiske og kirkelige virke i Genève.

Calvin var i sit opgør med katolicismen i mange henseender påvirket af og på linie med Luther. Calvin lægger således stor vægt på Bibelen, på Guds forudbestemmelse og på frelsen af tro alene, men er i højere grad end Luther optaget af, hvad der foregår i menneskets indre, og om tilegnelsen af evangeliet sætter sig de rigtige synlige spor i såvel individets som samfundets liv. Desuden var Calvin meget optaget af det organisatoriske aspekt af reformationen. Han betragtes som en af grundlæggerne af Den Reformerte Kirke og gennemorganiserede sit kirkesamfund i en sådan grad, at Geneve i realiteten blev omdannet til et teokrati præget af betydelig strenghed og intolerance.