Hjul eller diskos. Symboliserer både tiden, solen og loven (dharma), og er i hathayoga og i tantrismen blevet forbundet med kroppens energicentre.

Begrebet optræder i den ældste af vedaerne, Rigveda, som et symbol på solen som den, der giver liv, men også som hjulet, der viser tidens evige kredsløb. Desuden symboliserer hjulet den kosmiske orden eller balance (rita).

I buddhisme er chakra forbundet positivt med dharma, dharmachakra, lovens hjul, og negativt med livs/genfødselshjulet, samsarachakra.

I hinduisme optræder chakra som en diskos; et våben som flere af guderne, bl.a. Vishnu, Krishna og Durga, bruger til at bekæmpe det onde med, og som de derfor afbildes med. Sammen med Shiva associeres det dog oftest med tiden, det uendelige kredsløb, som han er med til at holde i gang.

Chakra får en helt anden betydning i den hinduistiske hathayoga og i tantrismen. Her henviser chakra til energicentre, der er lokaliseret i kroppen langs en akse (sushumna), som strækker sig fra anus eller korsbenet til toppen af hovedet, også kaldet den tusindbladede lotus. Antallet af chakraer varierer, men syv er det mest almindelige. Energien (shakti) eller kundalini hviler i den nederste chakra ved et punkt mellem kønsorganerne og anus, men kan vækkes. Målet er at få denne kundalini energi til at bevæge sig op til toppen af hovedet. Sker det, vil man blive forenet med det "absolutte" og derved opleve den største form for lykke. Kundalinis opstigning visualiseres for det indre blik og er et redskab for meditation.

I den buddhistiske tantrisme findes der kun fire energicentre: Ved navlen, i hjertet, i halsen og mellem øjnene. Desuden er målet at blive ét med intetheden/tomheden/Adibuddha og ikke det "absolutte" som i den hinduistiske tantrisme.

Inden for New Age og flere nye religioner finder man en tillempet form af den hinduistiske tantrismes chakra-tænkning, og det er de færreste retninger, der forbinder dem med kundalini. I stedet sættes hver chakra i forbindelse med særlige dele af menneskets livsudfoldelser. Findes der en bestemt ubalance, kan den afhjælpes ved en manipulation af den enkelte chakra.