Hebraisk "indvielse". Navnet på den fest der inden for jødedommen markerer genindvielsen af Templet i Jerusalem i 164 f.v.t., efter at det var blevet vanhelliget af grækerne.

Chanukka falder i december og strækker sig over otte dage til minde om, at den olie, som skulle bruges til Templets lysestage, normalt kun ville række en dag, men på mirakuløs vis rakte i otte dage, indtil mere olie kunne skaffes.

Beskrivelsen af disse begivenheder findes i Makkabæerbøgerne.

Det er tilladt at arbejde under chanukka. Hver aften under festen tændes et lys i den ottearmede lysestage (menora), både hjemme og i synagogen. I forbindelse med, at lysene tændes, siges lovsigelser, og der er tradition for derefter at spille spil eller på anden måde hygge sig sammen