1798-1857. Fransk filosof, positivismens grundlægger og anses undertiden også som sociologiens ophavsmand.

Ifølge Comte gennemløber samfundet og videnskaben en udvikling i forskellige stadier. På det teologiske stadium forklares naturens foreteelser ved henvisning til guders indgriben. På det metafysiske stadium forklares alt ved abstrakte ideer og kræfter, men på det positive stadium forklares alle foreteelser ved sanseerfaringen og den konstaterbare lovmæssighed mellem fænomenerne. De positive videnskaber gør det muligt at forudsige og kontrollere naturens og samfundets fænomener, så tilværelsen kan indrettes rationelt og velordnet