Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

dåb

Rituel, religiøs handling der bygger på den anskuelse, at sjælen kan vaskes ren for kultisk eller moralsk urenhed på samme måde, som legemet kan renses for fysisk snavs. Dåb foretaget ved neddykning symboliserer en så radikal renselse, at handlingen betragtes som personens død og genfødsel.

Dåbshandlinger kendes fra den gamle jødedom som rituelle renselser og med tiden også som et ritual, der betød indlemmelse i en trosretning, den såkaldte proselytdåb (dåb af dem, der er kommet til). Den kristne menighed har tilsyneladende fra første færd brugt dåb som optagelsesritual, uden at det kan fastslås, at Jesus i sit jordiske liv selv har døbt nogen eller pålagt sine disciple det. Det er den opstandne Jesus, der i evangelierne udsteder dåbsbefalingen.