I zarathustrismen et begreb der både betegner den religiøse bevidsthed (eller ligefrem religionen) og den sum af egne gerninger og tanker, som møder det enkelte menneske efter døden