Gads religionsleksikon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Æ Ø

daena

I zarathustrismen et begreb der både betegner den religiøse bevidsthed (eller ligefrem religionen) og den sum af egne gerninger og tanker, som møder det enkelte menneske efter døden