"at give". Inden for buddhismen en af de moralske forpligtelser lægfolk har, hvis de ønsker at forbedre deres karma og dermed få en bedre genfødsel. Således skal dan ses som en religiøs handling.

I udtrykket dan ligger der den helt konkrete betydning, at man skal give noget materielt bort i form af mad, penge, tøj osv. Det skal ikke forstås i overført psykologisk betydning som at udvise barmhjertighed, velgørenhed o.l., men som et offer. Dan er i religiøs betydning til for giverens skyld, og i konkret betydning til for modtagerens skyld. Således opstår der et gensidighedsforhold mellem giver (lægmand) og modtager (munk). Giveren forbedrer sin karma, og munken får mad på bordet. Til gengæld må munken ikke nægte at modtage noget fra giveren, da han således vil bremse giverens mulighed for at samle god karma.