1809-1882. Britisk naturforsker; den enkeltperson som har haft størst indflydelse på udviklingen inden for moderne biologi. I hovedværket fra 1859 "The Origin of Species by Means of Natural Selection" (dansk: "Arternes Oprindelse", 1872) fremlagde han sine ideer om udvikling (evolution) i naturen, der ikke blot blev indflydelsesrige inden for biologien, men ligeledes inspirerede forskere inden for samfundsvidenskaber, antropologi og filosofi.

Ideerne om evolution i naturen havde, da Darwin skrev "Arternes Oprindelse", været i omløb i næsten et århundrede, men det var Darwins fortjeneste, at ideerne om en naturlig evolution og udvælgelse blev gjort til brugbare arbejdshypoteser inden for en række fagområder. Inden for den tidlige antropologi og religionshistorie inspirerede han forskere som fx Max Müller, E.B. Tylor og James G. Frazer, hvis forskellige teorier om religionens oprindelse og udvikling fra slutningen af 1800-tallet havde fælles udgangspunkt i evolutionisme.