Udledning af et udsagn fra et andet udsagn i overensstemmelse med logiske slutningsregler. Undertiden bruges deduktion i betydningen slutning fra det generelle til det specielle, modsat induktion. Et deduktivt system er et sæt af aksiomer (grundsætninger) og slutningsregler