Græsk "ophavsmand", "formgiver", "skaber". I Platons dialog Timaios en betegnelse for den skaber der have givet verden dens nuværende form. Kristne kirkefædre brugte i deres kritik af gnosticismen ordet om visse gnostiske retningers "lavere skabergud", der er ophavsmand til denne verdens jammerdal