Persisk "tigger" eller "fattig". Er i betydningen "sufi" blevet overtaget af andre sprog.