Den opfattelse at enhver begivenhed har en årsag. I konsekvens heraf benægter determinismen, at mennesket har en fri vilje forstået som evne til frit at vælge mellem forskellige handlemuligheder. Religiøs determinisme ser alting som bestemt af Gud eller skæbnen.

Determinismen fungerer mest uproblematisk som forklaring på naturforeteelser og i en teknisk videnskabelig sammenhæng. Men determinismen er også gjort gældende inden for områder som historiefilosofi og psykologi. Derved reduceres den menneskelige personlighed let til et produkt af omstændighederne, til noget tingsligt. I historiefilosofisk sammenhæng kan samfundsudviklingen eksempelvis ses som en nødvendig følge af socio-økonomiske årsager.