Den som skinner. I hinduismen og buddhismen en gud eller en himmelsk kraft, som oftest er en personliggørelse af naturkræfterne. Deva er hankøn, devi er hunkøn.

I buddhisme afbildes devaerne i livshjulet. For selvom de lever i en ophøjet tilstand, er de stadig bundet til genfødslernes kredsløb. Den eneste måde, de kan opnå nirvana på, er at blive genfødt som menneske, for derigennem at opnå oplysning og buddhatilstand