Den guddommelige skrift. Den skrifttype som sanskrit og hindi er en del af, og som de hellige skrifter er skrevet på