Arabisk "beskyttelse". Ifølge islamisk ret skal der ydes beskyttelse til jøder og kristne, som opholder sig eller bor i et islamisk samfund på grund af disse folks status som Bogens folk.

Beskyttelsen indbefatter kristne og jødiske gruppers ret til at opretholde egne religiøse traditioner og til at praktisere et vist indre selvstyre, fx i forbindelse med familie- og arveret. Til gengæld skal disse grupper betale en særlig skat.

Der har været diskussioner om andre religiøse gruppers stilling under islamisk styre. Fx har zarathustrister normalt opnået dhimma-status, fordi også de er monoteister og bygger deres tro på en hellig bog, mens spørgsmål om fx hinduers status har været mere kontroversiel