Et begreb inden for mahayanabuddhisme der beskriver en transcendent Buddha, som eksisterer uden for den materielle verden, men som åndeligt har ladet sig manifestere i en "menneskelig Buddha".

Efterhånden opstod der mange Dhyani-buddhaer, og man udbyggede systemet mere og mere. Fx blev hver en Dhyana-Buddha hersker over hver et af elementerne, sanserne, farverne, verdenshjørnerne osv. Og for at skabe en enhed i mangfoldigheden satte man en endnu højere og mere abstrakt figur, kaldet Adi-Buddha, som er det fælles udgangspunkt for samtlige Dhyana-Buddhaer, der igen lader sig manifestere. En form for Buddha-hierarki.