Udviklet af Friedrich Engels dels i forlængelse af Marx' historiefilosofi og som modstykke til henholdsvis Hegels dialektiske idealisme og en metafysisk vulgærmaterialisme.

Engels er enig med Marx i, at det er de materielle kræfter, og ikke, som Hegel mener, tanken eller ånden (idealisme), der er bestemmende for den historiske udvikling. Engels mener tillige, at det også gælder for naturens udvikling. Engels er dog ikke metafysisk materialist i den forstand, at han hævder, at virkeligheden alene kan forklares ud fra fysiske fænomener og lovmæssigheder. Virkeligheden har flere niveauer (det fysiske, det organiske, det bevidsthedsmæssige, osv.). De højere niveauer forudsætter de lavere og står i et vekselvirkningsforhold til dem, men kan ikke reduceres til de lavere