Kristen missionerende organisation som blev grundlagt i Århus i 1974 af dr. theol. Johannes Aagaard. Centrets ønske er at studere de nye religioner og religiøse bevægelser med henblik på at kunne tage stilling til dem på baggrund af en kristen livsopfattelse. I Dialogcentrets publikationer, fx Den Nye Dialog, opfattes og fremstilles disse nye religioner oftest som skadelige eller farlige. Centret har således gennem årene ført adskillige retssager mod nye religioner, fx Scientologi. Dialogcentrets indflydelse rækker ud over Danmark pga. bevægelsens internationale engagement i counter-cult-bevægelserne.

Dialogcentrets holdning til de nye religioner og religiøse bevægelser er genstand for debat, både blandt religionsforskere, medier og i kirkelige kredse. I 1992 kom det til en splittelse blandt Dialogcentrets medlemmer, og dette førte til dannelse af gruppen IKON.