Engelsk Dianetics. Oprindeligt en "gør-det-selv-terapi" udviklet af amerikaneren L. Ron Hubbard i slutningen af 1940'erne og fremlagt i bogen "Dianetik. Den Moderne Videnskab om Mental Sundhed" fra 1950. Dianetikkens centrale begreber blev fra begyndelsen af 1950'erne videreudviklet i Scientologi.

Dianetikken bygger på en forståelse af det menneskelige sind, der i nogen udstrækning synes inspireret af Freuds psykoanalyse. Ifølge Hubbard er mennesket begrænset af det reaktive sind, som er det sind, der gemmer alle de oplevelser i et menneskes liv, som er knyttet til fysisk og mental smerte. Gennem Dianetik-terapi, kaldet auditing, kan mennesket erkende denne smerte og omforme oplevelserne til almindelig rationel erfaring i det analytiske sind. Når dette er sket, kan mennesket handle rationelt og bevidst og dermed opnå et lykkeligere liv.

Dianetikken blev i begyndelsen af 1950'erne videreudviklet af L. Ron Hubbard til en religiøs filosofi og praksis, Scientologi.