Elev eller lærling. I Det Nye Testamente bruges betegnelsen både om Jesu lærlinge og om de skriftkloges elever. Nogle gange omtales hele tilhængerskaren omkring Jesus som disciple, andre steder sigtes der til en afgrænset kreds på 70 eller 12 eller blot 3 eller 4.

Det er bemærkelsesværdigt, at evangelierne stedvis også omtaler kvinder med en placering i tilhængerskaren, der berettiger til at regne dem blandt disciplene. Det gælder frem for alt Maria Magdalene, men også søstrene Martha og Maria, som tager imod Jesus i deres hjem, hvor de både beværter ham og lytter til hans belæring.

Det er i øvrigt ikke muligt entydigt at fastslå, hvilke navne der indgår i den gruppe på 12 disciple, som jævnligt omtales i evangelierne, ligesom der er en del af dem, der henføres til denne gruppe, som kun nævnes, uden at der i øvrigt berettes noget om dem. Muligvis er forestillingen om de 12 disciple en teologisk konstruktion, der hører sammen med forestillingen om, at kirken, det nye Israel, ligesom det gamle Israel, er udgået fra 12 "stamfædre"