Middelbar, begrebsmæssig (latin discurrere "løbe frem og tilbage"). En diskursiv erkendelse nås ved slutninger gennem mellemled, ikke direkte, og står således i modsætning til intuitiv erkendelse.

Diskursiv tænkning er begrebstænkning og udfoldes led for led, ligesom den fremstilles sprogligt i en kæde af udsagn (diskurs)