I hinduisme og sikhreligion: "Lampernes fest". En fest der har karakter af nytårsfest.

HINDUISME: En lysfest der fejres i Kartikka måned (oktober/november). Man renser husene, klæder sig i nyt tøj og smykker husene med lamper, for at gudinden Lakshmi skal besøge hjemmet. Hun vil komme, hvis familien har været gode hinduer i året, der er gået, og hun vil bringe lykke og held til året, der kommer. Divali er et gunstigt tidspunkt for indgåelse af ægteskab, både fordi Lakshmi kan sikre ægteskabet en god fremtid, og fordi Lakshmi skal have indgået sit ægteskab med Vishnu på denne tid.

SIKHRELIGION: Sikherne forbinder divali med den sjette guru Guru Hargobinds løsladelse. Hargobind viser sin storhed ved at få 52 prinser løsladt med sig. Det får han ved at løse en tilsyneladende umulig opgave med Guds hjælp