Latin dogma: Mening, (lære)sætning "Troslære". Den teologiske disciplin, der beskæftiger sig med det kristne læreindhold.

Ifølge katolsk opfattelse er dogmatik en udredning af dogmer, som er åbenbaret af Gud og fastslået af kirken. I protestantismen opfattes dogmerne som tidsbundne formuleringer af åbenbaringens indhold og har ikke nogen retslig status. I filosofien betragtes et dogme mere alment som en påstand, der ikke tillader tvivl, men gælder ubetinget. Deraf kan udvikles en negativ betydning af dogmatik som en mere forstokket hævdelse af ubegrundede påstande, der har vundet hævd inden for en tradition, men som i grunden er tvivlsomme.