En kristen tiggerorden, også kaldet sortebrødrene, der blev grundlagt i begyndelsen af 1200-tallet med det formål at bekæmpe kætterbevægelser.

Sjælesorg, studier og prædiken præger stadig ordenen, der både har mandlige medlemmer, brødre, og kvindelige søstre. Begge dele fandtes i Danmark i middelalderen - dog var der kun to klostre for søstre.